Zateplování domů

S ohledem na současné ceny energií a jejich předpokládaný růst v budoucnosti a stavu nemovitostí stavěných v minulosti patří zateplování staveb mezi nejžádanější produkty naší společnosti, a to jak u podnikatelských subjektů, státních institucí, tak zejména soukromých osob, kde je dopad zvýšení cen energií nejcitelnější.

Zákazníkům nabízíme zateplení jejich domu s důrazem na co nejnižší následné tepelné ztráty, a to současně s výměnou oken, kde bývají tepelné ztráty také velmi citelné za okna ať již plastová či dřevěná.

Zateplování fasád má kromě finančních úspor za náklady na vytápění řadu dalších ekonomických a technických výhod.

Přínosy zateplení nemovitostí:

  • nižší náklady na vytápění
  • nový a moderní vzhled budovy
  • delší životnost domu
  • vyšší zhodnocení tržní ceny domu