výstavba a rekonstrukce komunikací

Naše společnost nabízí městům, městským částem, obcím a také soukromým investorům a firmám realizaci rekonstrukcí stávajících komunikací a rekonstrukce i dodávky nových komunikací pro pěší, parkovišť, asfaltových ploch, zámkových dlažeb, zahradních a okapových chodníků, vjezdů a jiných zpevněných ploch.

Dále provádíme výstavby a rekonstrukce opěrných a okrasných zdí.