Průmyslové objekty

Nedílnou součástí naší činnosti především pro soukromé investory je realizace staveb průmyslového charakteru, jako výrobní haly, skladovací haly, čerpací stanice apod., kdy našim zákazníkům nabízíme realizaci nejen nových, ale i generální rekonstrukce stávajících objektů, či jejich částí.